Podsumowanie 2014 roku

Mijający rok obfitował w Fundacji w sporo wydarzeń. Byliśmy operatorem hucznych obchodów  jubileuszu działalności Muzeum. Z tej okazji zrealizowaliśmy dwa projekty

„Dookoła świata z okazji 40-lecia Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie”

oraz „Twórczość Fiedlera na świat otwiera”.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami, do obejrzenia zdjęć –

działo się naprawdę wiele i naprawdę fajnie.

Anna i Radosław Fiedler z Rodziną