Twórczość Fiedlera na świat otwiera oraz Konkurs Amatorskich Filmów podróżniczych Podróż mnie kręci!

unnamed (1)
 Twórczość Fiedlera na świat otwiera
Zapraszamy na zajęcia, dzięki którym wybierzemy się w podróż do dżungli czy na Madagaskar, poznamy tamtejsze zwierzęta, Indian, Malgaszów, ich kulturę i zwyczaje.
Na bazie tych opowieści przygotujemy magnesy na lodówki, murale, własne zwierzęta i masę innych atrakcji.
Razem poczytamy, rozmarzymy sie i  pobawimy, powygłupiamy, ba! –  nawet
porapujemy freestylowo..
 Do zobaczenia!
Terminy najbliższych spotkań:
28.06 godz. 13:00  (na Dniach Puszczykowa)
03.07 godz. 16:00
10.07 godz. 16:00
Dodatkowo – na antenie Radia Merkury, już od 7 lipca będzie można posłuchać fragmentów prozy Arkadego.
*Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra,
z dotacji Powiatu Poznańskiego i firmy Aquanet SA – dziękujemy.
mhp11
plakat_akonkurs film

Regulamin konkursu Amatorskich Filmów podróżniczych Podróż mnie kręci.

1. Tematem konkursu jest dowolna podróż. Konkurs nie jest adresowany do profesjonalnych reżyserów i wytwórni filmowych.

2. Prace nagrane na płytach DVD należy przesyłać do 15 sierpnia 2014, na adres:

Muzeum Arkadego Fiedlera

ul. Słowackiego 1,

62-041 Puszczykowo. z dopiskiem KONKURS FILMOWY
List z płytą DVD musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, krótki opis filmu, telefon i /lub mail kontaktowy.

3. Jedna osoba do konkursu może zgłosić jeden film.

4. Czas nagrania nie może przekroczyć 15 minut.

5. Pula nagród wynosi 1000zł.

1 miejsce – 500zł
2 miejsce – 300zł
3 miejsce – 200zł

6. Nagrodzone zostaną trzy wybrane filmy.

7. Organizator (Fundacja Fiedlerów) zastrzega sobie prawo do publikacji filmów na swoich stronach, fanpage i w swoich materiałach reklamowych.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niezgodnych z prawem, o charakterze komercyjnym, niespełniających kryteriów tematycznych, a w przypadku dużej liczby zgłoszeń do dokonania wstępnej selekcji prac konkursowych.

9. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

10. Wyniki konkursu i data uroczystego rozstrzygnięcia połączonego z przeglądem najlepszych prac zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora

www.fundacja-fiedlerow.pl oraz www.fiedler.pl.

11. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga zespół organizacyjny.