Z WIDZA I OBSERWATORA PRZEMIEŃ SIĘ W AKTORA

plakat-w-aktora

Z WIDZA I OBSERWATORA PRZEMIEŃ SIĘ W AKTORA - poszukujemy Waszych prywatnych  historii związanych z Puszczykowem, Rogalinem, Mosina i najbliższymi okolicami. Chcemy odkryć te wspomnienia, zaprezentować je, przy okazji ucząc się, jak opowiadać w taki sposób by inni nas słuchali , a nasze opowieści porwały widza, czytelnika, słuchacza.

Więcej informacji znajdziesz >>>tutaj<<<